Eierne av Son Marina Båtopplag AS har besluttet å dele selskapet, og har valgt å fortsette driften hver for seg. De nye selskapene vil fortsatt yte den samme gode servicen, og vil som tidligere sørge for at båten din får den beste pleie gjennom de kalde månedene. For avtale om vinteropplag og/eller reparasjoner kan du kontakte ett av følgende selskaper: